Sự Kiện

[Big Update] Cập Nhật Phiên Bản 2.5 Kiếm Thế Ma Vũ

– CÁC BẠN VUI LÒNG TẢI PATCH UPDATE MỚI NHẤT (10/05/2019) TẢI VÀ CHÉP ĐÈ VÀO GAME GỐC

Bản cài đặt Kiếm Thế Ma Vũ Mới Nhất (10/05/2019) (Đã có cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
Patch Kiếm Thế Ma Vũ (10/05) 1.8 GB Link Google (Nhanh Hơn)
Patch Kiếm Thế Ma Vũ (10/05) 1.8 GB Fshare Tải Về

 

SKILL Trấn Phái

ĐƯỜNG MÔN HÃM TINH

VÕ ĐANG KIẾM

CÁI BANG CHƯỞNG

THIẾU LÂM ĐAO

NGA MI CHƯỞNG

MINH GIÁO KIẾM

ĐOÀN THỊ KIẾM

THIÊN NHẪN ĐAO

 

Hệ Thống Tín Vật

Untitled

Hệ Thống Skill Thú Cưỡi

Hệ Thống Cố Vấn

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Hệ Thống Thú Cưng Theo Sau

Hệ Thống Thần Khí

Untitled

Hệ Thống Hộ Pháp

Untitled