Tin Tức

Hệ Thống VIPP Theo Cấp

Số Tiền Nạp Tích Lũy Theo Các Cấp VIPP

Untitled

Quà Nhận Được Khi Đạt Mốc VIPP

 

VIPP1
100 000 Đồng Thường
Thẻ VIP1 Kích Hoạt Tính Năng Hộ Pháp + Tín Vật

1 Lưỡng Nghi Ấn
luong nghi an

 

 

VIPP 2
150 000 Đồng Thường
Thẻ VIPP 2 Kích Hoạt Toàn Bộ Chức Năng

(Tiện Lợi Hơn So Với Việc Phải Vào Túi Tân Thủ)

1 Tam Tài Ấn

tam tai an

1 Thẻ MAX Ấn +1000 (Dùng Nhiều Lần)

 

 

VIPP 3
300 000 Đồng Thường

1 Tứ Tượng Ấn

tu tuong an

1 Trứng Thỏ Tinh

Tư Chất:

Lực Tấn Công Cơ Bản : 5%
HP : 10000
Tỷ Lệ Sinh Lực : 5%
Chịu Xác Thương Chí Mạng: 5%
1 Trứng Dị Thú

Tư Chất:

Lực Tấn Công Cơ Bản : 5%
HP : 10000
Tỷ Lệ Sinh Lực : 5%
Chịu Xác Thương Chí Mạng: 5%

Bộ Trang Bị Đồng Hành Ma Thần 

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

1 Thẻ Cường Hóa Max Ấn 1500
1 Thẻ Max 1 Dòng Thánh Linh

 

 

 

VIPP 4
1 000 000 Đồng Thường

1 Ngũ Hành Ấn

Untitled

Ngoại Trang VIPP 4 Nam/Nữ (2 Bộ)

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Trứng Thanh Long Thú Cưng Theo Sau

Tư Chất:

Lực Tấn Công Cơ Bản : 8%
HP : 30000
Tỷ Lệ Sinh Lực : 10%
Chịu Xác Thương Chí Mạng: 10%

 

1 Thẻ Max 1 Dòng Thánh Linh (Dùng 1 Lần)
1 Thẻ Max Chân Nguyên

Trang Bị Đồng Hành Ma Thần +1

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

 

 

 

VIPP 5

Danh Vọng Cấp 9 Long Hồn ( Trang Bị Sát Thần)

1 Lục Hợp Ấn

Untitled

3 000 000 Đồng Thường

Huy Chương Ma Thần Max 6 Dòng

Untitled

Bộ Trang Bị Đồng Hành +2

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

 

 

VIPP 6
5 000 000 Đồng Thường

Rương Trang Bị Huyền Thoại

Ngoại Trang VIPP 6 Nam/Nữ (2 Bộ)

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

1 Thất Tinh Ấn

Untitled

Bộ Trang Bị Đồng Hành +3

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

 

VIPP 7
Rương Trang Bị Trấn Thiên 2

1 Bát Cực Ấn

Untitled

9 000 000 Đồng Thường
1 Trứng Thần Huyền Vũ

Tư Chất: (LV1)

Lực Tấn Công Cơ Bản : 15%
HP : 40000
Tỷ Lệ Sinh Lực : 15%
Chịu Xác Thương Chí Mạng: 15%

Bộ Trang Bị Đồng Hành +4

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

 

 

VIPP 8
15 000 000 Đồng Thường
Mặt Nạ Ma Thần

Untitled

Hiệu Ứng Mặt Nạ Ma Thần

1 Trứng Chu Tước (Vô Song) Thú Cưng Theo Sau

Tư Chất: (LV1)

Lực Tấn Công Cơ Bản : 20%
HP : 50000
Tỷ Lệ Sinh Lực : 20%
Chịu Xác Thương Chí Mạng: 20%
1 Cửu Thiên Ấn

Untitled

15 000 000 Đồng
Bộ Trang Bị Đồng Hành Ma Thần +5

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

 

 

VIPP 9
25 000 000 Đồng Thường
1 Rương Vũ Khí Ma Thần (Dùng Nhiều Lần)

Untitled

 Rương Trang Bị Trấn Thiên 4

1 Thiên Thú Thần Ma

Untitled

1 Thái Cực Ấn

Untitled

Bộ Trang Bị Đồng Hành Thần Binh

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled