Tin Tức

[Hướng Dẫn] Hệ Thống Trang Bị

Loại Trang Bị Hình ảnh trang bị
Untitled

Rương Set trang bị Bạch Ngân (9 Món)

Nhận khi vừa tạo tài khoản trong game

Untitled
 

 

Trang Bị Hoàng Kim

(Nhận Miễn Phí Trong Túi Tân Thủ)

Untitled
Untitled

Rương Set Bá Vương (9 Món)

Nhận được khi ăn Event

Untitled
Untitled

Rương Set Sát Thần (9 Món)

Nhận Được Khi Up VIPP 5

Untitled
Untitled

Rương Set Trang Bị Huyền Thoại (9 Món)

Nhận được khi up VIP 6

Untitled
Untitled

Rương Set Trấn Thiên 2

Nhận được khi Up VIPP 7

 

Untitled

 

Thiên Ma Hoàng Kim Giáp

Mốc Nạp 3Tr

Untitled-15