Tin Tức

[Hướng Dẫn] Hợp Thành Thượng Thần – Hỏa Xích Thiên Đế

 

Thần Thú Nguyên Liệu Nâng Cấp

  • 1 Hỏa Đế Cấp 10
  • 1 Hỏa Xích Tử Lôi
  • 30000 Tiền Du Long
  • 3000 Tiền Xu

Đến NPC Mộ Dung Phục (Thành Tương Dương) Để Tiến Hành Hợp Thành

(Có được khi nâng cấp thú cưỡi. Xem Tại Đây : https://kiemthemavu.net/huong-dan-nang-cap-tu-dai-than-thu/)

Untitled

(Có được ăn event Thu thập huy chương chiến công, ra mắt 10/07)

Untitled

 

Tỷ lệ thành công %
Thần Thú Khi Hợp Thành Untitled

100