Tin Tức

[Hướng Dẫn] Nâng Cấp Cố Vấn

ĐIỀU KIỆN KÍCH HOẠT CỐ VẤN HỘ THỂ

  • Người chơi Lv 150
  • Mốc Nạp 50K VND Để Kích Hoạt. Nạp Thẻ Tại Đây
Cấp SKILL Nguyên Liệu Nâng Cấp(Lam Long Đơn)Untitled Tỷ lệ thành công %
Cấp 1 Kích Hoạt FREE Ở Thẻ VIP 2 (Nhận Khi Mốc 50K VND)
Cấp 2 500 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thường 100
Cấp 3 500 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thường 90
Cấp 4 500 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thường 80
Cấp 5 500 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thường 70
Cấp 6 500 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thường 60
Cấp 7 500 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thường 50
Cấp 8 500 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thường 40
Cấp 9 500 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thường 30
Cấp 10 500 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thường 20

 

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled