Tin Tức

[Hướng Dẫn] Nâng Cấp Già Lam Kinh

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Già Lam Kinh Cấp 2
  • Nguồn gốc: Nhận Free Quá Tân Thủ
Kiếm Thế
Mảnh Già Lam Kinh
  • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia các hoạt động trong GAME

NPC LIÊN QUAN

II.Hướng dẫn nâng cấp

Cấp Già Lam Kinh Mảnh Già Lam Kinh Tiền Xu Tỷ lệ Thành công
1 Nhận Free Quà Tân Thủ
2 Nhận Free Quà Tân Thủ 0 100
3 600 0 90
4 800 0 80
5 1000 0 60
6 1200 0 40
7 1500 0 25
8 2000 0 15
9 3000 0 10
10 5000 0 10