Tin Tức

[Hướng Dẫn] Nâng Cấp Hộ Pháp

ĐIỀU KIỆN KÍCH HOẠT HỘ PHÁP

  • Người chơi Lv 150
  • Mốc Nạp 50K VND Để Kích Hoạt. Nạp Thẻ Tại Đây

Untitled

 

Cấp Hộ Pháp Nguyên Liệu Nâng Cấp(Trùng Sinh ĐơnUntitled Tỷ lệ thành công %
Cấp 1 Kích Hoạt FREE Ở Thẻ VIP 1 (Nhận Khi Mốc 50K VND)
Cấp 2 2000 Trùng Sinh Đơn + 10000 Đồng Thường 100
Cấp 3 2000 Trùng Sinh Đơn + 10000 Đồng Thường 90
Cấp 4 2000 Trùng Sinh Đơn + 10000 Đồng Thườngg 80
Cấp 5 2000 Trùng Sinh Đơn + 10000 Đồng Thường 70
Cấp 6 2000 Trùng Sinh Đơn + 10000 Đồng Thườngg 60
Cấp 7 2000 Trùng Sinh Đơn + 10000 Đồng Thường 50
Cấp 8 2000 Trùng Sinh Đơn + 10000 Đồng Thường 40
Cấp 9 2000 Trùng Sinh Đơn + 10000 Đồng Thường 30
Cấp 10 2000 Trùng Sinh Đơn + 10000 Đồng Thường 20