Tin Tức

[Hướng Dẫn] Nâng Cấp Kỹ Năng Trấn Phái

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC SKILL TRẤN PHÁI

  • Người chơi Lv 1
  • Đã gia nhập phái
  • Có đủ 30 000 Đồng + 50 Rương Bí Tịch Trấn Phái Cho Một Lần Nâng Cấp

Sự Khác Biệt ?

  • Ở những Sv khác. Các bạn phải nâng cấp từng SKILL, từng phái, từng hệ. Khi các bạn muốn chuyển phái. Là một câu hỏi nan giải, phải mất một thời gian để nâng lại skill trấn phái phái khác
  • Nhưng không, ở Kiếm Thế Ma Vũ. Mỗi lần bạn nâng cấp thì sẽ (+1) Level của 24 Hệ phái trong 12 Phái. Quá tiện lợi phải không ạ ??

Lưu Ý

  • Cần chuẩn bị đủ nguyên liệu để nâng cấp
  • SKILL 180 cũng nâng cấp giống vậy
  • Khi nâng cấp hãy tháo toàn bộ trang bị xuống

CHI TIẾT SỐ LƯỢNG CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN ĐỂ NÂNG CẤP

Cấp SKILL Nguyên Liệu Nâng Cấp(Rương Bí Tịch Trấn Phái)

Untitled

 

Tỷ lệ thành công %
Cấp 1 Kích Hoạt FREE Ở NPC Mộ Dung Phục (Nhớ Tháo Trang Bị Ra Trước Khi Nâng)
Cấp 2 50 Rương Bí Tịch Trấn Phái + 30 000 Đồng Thường 100
Cấp 3 50 Rương Bí Tịch Trấn Phái + 30 000 Đồng Thường 90
Cấp 4 50 Rương Bí Tịch Trấn Phái + 30 000 Đồng Thường 80
Cấp 5 50 Rương Bí Tịch Trấn Phái + 30 000 Đồng Thường 70
Cấp 6 50 Rương Bí Tịch Trấn Phái + 30 000 Đồng Thường 60
Cấp 7 50 Rương Bí Tịch Trấn Phái + 30 000 Đồng Thường 50
Cấp 8 50 Rương Bí Tịch Trấn Phái + 30 000 Đồng Thường 40
Cấp 9 50 Rương Bí Tịch Trấn Phái + 30 000 Đồng Thường 30
Cấp 10 50 Rương Bí Tịch Trấn Phái + 30 000 Đồng Thường 20

ĐƯỜNG MÔN HÃM TINH

VÕ ĐANG KIẾM

CÁI BANG CHƯỞNG

THIẾU LÂM ĐAO

NGA MI CHƯỞNG

MINH GIÁO KIẾM

ĐOÀN THỊ KIẾM

THIÊN NHẪN ĐAO

Cách sở hữu các skill trấn phái

  • Đến NPC Mộ Dung Phục >> Nâng Cấp SKILL Trấn Phái >> Kích Hoạt Toàn Bộ SKILL Trấn Phái
Vật phẩm Thông tin chi tiết
UntitledRương Bí Tịch Trấn Phái Thu thập: Điểm danh các mốc trong ngày, hoặc nạp thẻ. Chỉ 2 cách này mới có. Ngoài ra không có cách nào có thể sở hữu.Tác Dụng: Nguyên Liệu Để Năng Cấp SKILL Trấn Phái