Tin Tức

[Hướng Dẫn] Nâng Cấp Thần Khí Huyết Nguyệt

ĐIỀU KIỆN KÍCH HOẠT THẦN KHÍ Huyết Nguyệt

  • Người chơi Lv 150
  • Mốc Nạp 50K VND Để Kích Hoạt. Nạp Thẻ Tại Đây

 

 

Cấp Thần Khí Nguyên Liệu Nâng Cấp(Lam Long Đơn)Untitled Tỷ lệ thành công %
Cấp 1 Kích Hoạt FREE Ở Thẻ VIP 1 (Nhận Khi Mốc 50K VND)
Cấp 2 800 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thường 100
Cấp 3 800 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thường 90
Cấp 4 800 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thường 80
Cấp 5 800 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thường 70
Cấp 6 800 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thườngg 60
Cấp 7 800 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thường 50
Cấp 8 800 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thường 40
Cấp 9 800 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thường 30
Cấp 10 800 Lam Long Đơn + 10 000 Đồng Thường 20

 

Untitled