Tin Tức

[Hướng Dẫn] Nâng Cấp Tứ Đại Thần Thú

Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
 
game 20-04-2019 09-10-27-20
Thú Cưỡi
  • Nguồn gốc: Nhận được khi nâng lên Cấp 1
game 20-04-2019 09-11-19-749
Tiền Xu
  • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia các hoạt động GAME và Nạp Thẻ
 
Kiếm Thế
Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
    • Nguồn gốc: Boss Hoàng Kim
Kiếm Thế
Căn Cốt Đơn
    • Nguồn gốc: Boss Hoàng Kim
Cấp Thần Thú Nguyên Liệu Nâng Cấp Tỷ lệ thành công %
Cấp 1 250 Căn Cốt Đơn, 250 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn,150 Tiền Xu
Cấp 2 250 Nguyên Liệu – 300 Tiền Xu 100
Cấp 3 500 Nguyên Liệu – 450 Tiền Xu 100
Cấp 4 750 Nguyên Liệu – 600 Tiền Xu 100
Cấp 5 1000 Nguyên Liệu – 750 Tiền Xu 100
Cấp 6 1250 Nguyên Liệu – 900 Tiền Xu 100
Cấp 7 1500 Nguyên Liệu – 1050 Tiền Xu 100
Cấp 8 1750 Nguyên Liệu – 1200 Tiền Xu 100
Cấp 9 2000 Nguyên Liệu – 1350 Tiền Xu 100
Cấp 10 2250 Nguyên Liệu – 1500 Tiền Xu 100

CHỈ SỐ CỦA NGỰA NÂNG CẤP : VIEW HỎA ĐẾ, 3 NGỰA CÒN LẠI CŨNG CHỈ SỐ Y CHANG (Tài Phú Có Sự Thay Đổi)

CẤP CHÍ TÔN HỎA ĐẾ Mô tả
HỎA ĐẾ CẤP 1

 

HỎA ĐẾ CẤP 2

 

HỎA ĐẾ CẤP 3

 

HỎA ĐẾ CẤP 4
HỎA ĐẾ CẤP 5
HỎA ĐẾ CẤP 6
HỎA ĐẾ CẤP 7
HỎA ĐẾ CẤP 8
HỎA ĐẾ CẤP 9

 

HỎA ĐẾ CẤP 10

VIEW CỦA CÁC THÚ CƯỠI NÂNG CẤP

THẦN THÚ Mô tả
 HỎA ĐẾ  
THIẾT KỴ  
 LAM VŨ  
LIỆT PHONG