Tin Tức

[Hướng Dẫn] Nâng Cấp Vũ Khí Trấn Phái

NPC LIÊN QUAN

CÁC VŨ KHÍ TRẤN PHÁI HIỆN CÓ

  • Hãm Tinh Trấn Phái Đường Môn (Ngoại Công)
  • Trụ Tiễn Trái Phái Đường Môn (Ngoại Công)
  • Thương Trấn Phái Thiên Nhẫn (Ngoại Công)
  • Chùy Trấn Phái Minh Giáo (Ngoại Công)
  • Côn Trấn Phái Thiếu Lâm (Ngoại Công)
  • Kiếm Trấn Phái Võ Đang Kiếm Võ (Ngoại Công)
  • Triền Thủ Trấn Phái Ngũ Độc Chưởng (Nội Công)
  • Kiếm Trấn Phái Đoàn Thị (Nội Công)
  • Đao Trấn Phái Ngũ Độc (Ngoại Công)
  • Đao Trấn Phái Thiên Nhẫn (Nội Công)

CHI TIẾT SỐ LƯỢNG CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN ĐỂ NÂNG CẤP

Cấp Vũ Khí Trấn Phái Nguyên Liệu Nâng Cấp

(Đá Huyền Thiết, Đá Thần Sa, Tiền Xu)

Untitled

Tỷ lệ thành công %
Cấp 0 1000 Nguyên Liệu – 400 Tiền Xu
Cấp 1 2000 Nguyên Liệu – 800 Tiền Xu 100
Cấp 2 3000 Nguyên Liệu – 1200 Tiền Xu 100
Cấp 3 4000 Nguyên Liệu – 1300 Tiền Xu 100
Cấp 4 5000 Nguyên Liệu – 1400 Tiền Xu 100
Cấp 5 6000 Nguyên Liệu – 1900 Tiền Xu 100
Cấp 6 7000 Nguyên Liệu – 2200 Tiền Xu 100
Cấp 7 8000 Nguyên Liệu – 2500 Tiền Xu 100
Cấp 8 9000 Nguyên Liệu – 2800 Tiền Xu 100
Cấp 9 10000 Nguyên Liệu – 3100 Tiền Xu 100

VIEW CHỈ SỐ CỦA VŨ KHÍ TRẤN PHÁI TỪ CẤP 0 ĐẾN CẤP 9  (Ví Dụ Đao Trấn Phái Thiên Nhẫn Nội)

CẤP VŨ KHÍ Mô tả
VŨ KHÍ CẤP 0 Untitled

 

VŨ KHÍ CẤP 1 Untitled

 

VŨ KHÍ CẤP 2 Untitled

 

VŨ KHÍ CẤP 3 Untitled
VŨ KHÍ CẤP 4 Untitled
VŨ KHÍ CẤP 5 Untitled
VŨ KHÍ CẤP 6 Untitled
VŨ KHÍ CẤP 7 Untitled
VŨ KHÍ CẤP 8 Untitled
VŨ KHÍ CẤP 9 Untitled