Tin Tức

[Kiếm Đồng] Săn Hải Tặc

Hướng Dẫn

Đến Thành Tương Dương >> NPC Bộ Đầu Hình Bộ >> Ta Muốn Truy Bắt Hải Tặc >> Nhiệm Vụ Cấp 90 ( Được 5 Danh Bổ Lệnh/1 Lần Truy Bắt)

Untitled

Untitled

Untitled

Sau đó Nhấn F4 Tìm Nhiệm Vụ

Untitled

Đến nơi để giết Hải Tặc
Sau khi giết xong Hải Tặc, Về lại thành tương dương gặp Bộ Đầu Hình Bộ nhận thưởng

Untitled

Untitled

Một ngày được 40 Lần Săn, 1 lần được 5 Danh Bổ Lệnh. 40 lần là 200 Danh Bổ Lệnh
1 Danh Bổ Lệnh = 400 Đồng Thường

Sau Khi Có đủ 100 Danh Bổ Lệnh hãy đến Tương Dương Phủ >> NPC Cổ Thiên Lạc để trao đổi 100 Danh Bổ Lệnh Lấy 40 000 Đồng Nhé

Untitled

 

Untitled