Tin Tức

[Kiếm Đồng] Vượt Tiêu Dao Cốc

Tiêu Dao Cốc – một nơi thần bí. Đồn rằng, nơi này chôn giấu rất nhiều Kỳ Trân Dị Bảo. Không những thế, Tiêu Dao Cốc còn là nơi ẩn cư của một nhóm Kỳ Nhân Dị Sĩ. Từ khi Cửu Thiên Đạo Nhân công bố tấm bản đồ Tiêu Dao Cốc, võ lâm cao thủ trong thiên hạ đã tranh nhau đến thử vận may.

Thời gian báo danh

Từ 00h00 đến 02h00 sáng và từ 12h00 đến 23h00.

  • 00h00 bắt đầu cho báo danh 00h30 bắt đầu chuyến đầu tiên.
  • Chuyến cuối cùng là chuyến 23h00.
  • Cứ 30 phút thì có 1 chuyến.

NPC Liên quan

Đến thành Biện Kinh gặp NPC Hướng Dẫn Tiêu Dao Cốc Triệu Khàn để vào.

tieudaococ001

Điều kiện tham gia

  • Nhân vật đạt đẳng cấp 80.
  • Đã gia nhập môn phái.

Nội dung hoạt động

  • Sẽ có 2 cổng Tiêu Dao cho đồng đạo lựa chọn.
  • Mỗi ngày đồng đạo chỉ được tham gia tối đa là 4 lần.
  • Nếu không tham gia thì được cộng dồn lại tối đa là 14 lần.
  • Tổ đội phải ít nhất là 4 thành viên mới có thể tham gia Vượt ải Tiêu Dao Cốc.
  • Tổ đội sẽ phải vượt qua tất cả 5 ải, mỗi ải sẽ ngẫu nhiên không giống nhau. Trong khi vượt ải đồng đạo có thể nhặt được Huyền tinh hoặc Lệnh bài Tiêu Dao Cốc phục vụ cho việc làm

Phần Thưởng Vượt Ải Tiêu Dao Cốc Đáng Giả

game 19-04-2019 20-07-14-0

 

Phần Thưởng Đáng Giá Để Đổi Đồng Thường
Lệnh Bài Thương Hội Tiêu Dao Cốc Cấp 2
Lệnh Bài Thương Hội Tiêu Dao Cốc Cấp 3
Lệnh Bài Thương Hội Tiêu Dao Cốc Cấp 4
Lệnh Bài Thương Hội Tiêu Dao Cốc Cấp 5

Cách  dùng lệnh bài tiêu dao cốc để đổi đồng và tỉ giá

Để đổi lệnh bài thành đồng thường các hạ đến Tương Dương Phủ >> NPC Cổ Thiên Lạc >>Lệnh bài thương hội Tiêu Dao Cốc đổi đồng

game 19-04-2019 20-14-56-316

 

Tỷ Giá Đổi Đồng Theo Từng Lệnh Bài
Lệnh Bài Thương Hội Tiêu Dao Cốc Cấp 2 = 500 Đồng Thường
Lệnh Bài Thương Hội Tiêu Dao Cốc Cấp 3 = 800 Đồng Thường
Lệnh Bài Thương Hội Tiêu Dao Cốc Cấp 4 = 1000 Đồng Thường
Lệnh Bài Thương Hội Tiêu Dao Cốc Cấp 5 =  1200 Đồng Thường

Có thể đổi các lệnh bài tiêu dao cốc thành điểm kinh nghiệm

 

Tỷ Giá Đổi EXP Theo Từng Lệnh Bài
Lệnh Bài Thương Hội Tiêu Dao Cốc Cấp 2 = 2 Tỷ EXP
Lệnh Bài Thương Hội Tiêu Dao Cốc Cấp 3 = 5 Tỷ EXP
Lệnh Bài Thương Hội Tiêu Dao Cốc Cấp 4 =10 Tỷ EXP
Lệnh Bài Thương Hội Tiêu Dao Cốc Cấp 5 = 15 Tỷ EXP