Tin Tức

Lịch Hoạt Động Chính Thức Trong Kiếm Thế Ma Vũ (25/05/2019)

Khung Giờ Hoạt Động. EVENT
 • 6h30
 • 8h30
 • 10h30
 • 12h30
 • 14h30
 • 16h30
 • 18h30
 • 20h30
 • 00h30
 • 02h30

 

BOSS Tam Đại Kỳ Lân – Thái Thành Cổ Kính

giphy

 Người tiêu diệt 1 Boss Kỳ Lân Nhận Được

 • 2 Tiền Xu
 • 100 Tiền Du Long
 • 5 Lam Long Đơn Thô (Không Khóa)
 • 2 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • 50 Nguyên Liệu Event
 • 2 Tỷ EXP

Những món rớt từ BOSS (Ngẫu Nhiên)

Untitled

 • 8h05
 • 1205
 • 15h05
 • 20h05
Sự Kiện Giặc Ngoại Xâm Đại Lý Phủ – Đại Lý Phủ. Khi tham gia sự kiện các bạn vào Túi Tân Thủ >> Bật Chế Độ Pk Trong Thành Để đánh được quái trong Đại Lý Phủ nhé

Các quái trong event rớt sẽ có

 • Tiền Xu
 • Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • Nguyên Liệu EVENT
 •  18h05 Đến 19h40
Sự Kiện Tiêu Diệt Mông Cổ Sứ – Tàn Tích Cung A Phòng

Có 5 BOSS là Mông Cổ Sứ Điện, Lội, Nguyệt, Nhật, Phong Vân

Mỗi BOSS Nếu người kết liễu thì sẽ nhận quà sau ( Tức nếu giêt cả 5 con quà sẽ X5 lên)

 • 10 Tiền Xu
 • 50 Mảnh Ấn
 • 50 Mảnh Lam Long Đơn Thô
 • 50 Tinh Thạch Phượng Hoàng
 • 50 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
 • 50 Căn Cốt Đơn
 • 10 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • 50 Nguyên Liệu EVENT

Những món rớt ra từ BOSS (Ngẫu Nhiên)

 • Ngẫu Nhiên Từ 5-10 Tiền Xu
 • 8h30
 • 9h00
 • 9h30
 • 10h00
 • 10h30
 • 11h00
 • 11h30
 • 12h00
 • 12h30
 • 13h00
 • 13h30
 • 14h00
 • 14h30
 • 15h00
 • 15h30
 • 23h00 Trận Cuối
Tiêu Dao Cốc – Rớt Lệnh Bài Tiêu Dao Cốc, Hãy Mang Đến Cổ Thiên Lạcthành Tương Dương để đổi đồng thường nhé các bạn. Giới hạn 1 ngày 4 lần đi. 1 Tuần 32 Lần

top-nhung-tua-game-dang-choi-nhat-thap-ky-qua_1

 

 • 7h00
 • 9h00
 • 10h00
 • 11h00
 • 12h00
 • 13h00
 • 14h00
 • 15h00
 • 16h00
 • 17h00
 • 18h00
 • 22h00
 • 23h00
Bạch Hổ Đường – Rớt Lệnh Bài Danh Vọng Bạch Hổ Đường, Hãy Mang Đến Cổ Thiên Lạc ở thành Tương Dương để đổi đồng thường nhé các bạn. Giới hạn 1 ngày 4 lần đi. 1 Tuần 32 Lần

top-nhung-tua-game-dang-choi-nhat-thap-ky-qua_1

 

 • 8h50
 • 20h50
Tống Kim Long Trụ – Giành Tượng Đại Nguyên Soái
 • 07h00
 • 16h00
 • 22h15
BOSS Thiên Long – Đại Ác Ma : Ấn Vào Tượng Ma Vũ Thần KiếmTương Dương Phủ >> Khiêu Chiến Thiên Long Đại Ác M

 

Người tiêu diệt 1 Boss Nhận Được

 • 15 Tiền Xu
 • 15 Tiền Du Long
 • 5 Mảnh Lam Long Đơn Thô
 • 50 Nguyên Liệu EVENT

Những món rớt ra từ BOSS (Ngẫu Nhiên)

 • Ngẫu Nhiên Từ 5-20 Tiền Xu
 • Túi Bạc Thường
 • Túi Đá Thần Sa
 • Túi Bát Mạch Đơn
 • Túi Chân Khí Hoàn
 • Trùng Sinh Đơn

Untitled

 • 14h00
 • 22h00
BOSS Thành Cát Tư Hãn : Ấn Vào Tượng Ma Vũ Thần Kiếm ở Tương Dương Phủ >> Khiêu Chiến Thành Cát Tư Hãn

Người tiêu diệt 1 BossNhận Được

 • 10 Tiền Xu
 • 10 Tiền Du Long
 • 50 Mảnh Ấn
 • 5 Mảnh Lam Long Đơn Thô
 • 50 Nguyên Liệu EVENT

Những món rớt ra từ BOSS (Ngẫu Nhiên)

 • Ngẫu Nhiên Từ 5-10 Tiền Xu
 • Tiền Du Long
 • Dị Dung Thạch
 • Chân Khí Hoàn

Untitled

 •  10h00
 • 20h00
BOSS Tứ Đại Ác Nhân : Ấn Vào Tượng Ma Vũ Thần Kiếm ở Tương Dương Phủ >> Khiêu Chiến Tứ Đại Ác Nhân

Có 4 BOSS là Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần, Nhật, Vân Trung Hạc

Mỗi BOSS Nếu người kết liễu thì sẽ nhận quà sau ( Tức nếu giêt cả 4 con quà sẽ X4)

 • 5 Tiền Xu
 • 10 Tiền Du Long
 • 5 Lam Long đơn Thô
 • 20 Mảnh Già Lam kinh
 • 50 Nguyên Liệu EVENT

Những món rớt ra từ BOSS (Ngẫu Nhiên)

 • Ngẫu Nhiên Từ 20 Tiền Xu
 • Untitled
 • 10h30
 • 18h30
BOSS Võ Lâm Cao Thủ Lục Chỉ Cầm Ma – Tàn Tích Cung A Phòng, Nguyệt Nha Tuyền

Người tiêu diệt 1 BossNhận Được

 • 15 Tiền Xu
 • 100 Tiền Du Long
 • 30 Lam Long Đơn Thô
 • 10 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • 50 Nguyên Liệu EVENT

Boss Sẽ Ngẫu Nhiên Rơi Các Vật Phẩm

Untitled

 

 

BOSS Hoàng Kim

BOSS Hoàng Kim Thời Gian Xuất Hiện
BOSS 55
 • Time_1=02h00
 • Time_2=09h30
 • Time_3=15h30
 • Time_4=19h30
 • Time_5=22h30
BOSS 75
 • Time_1=02h02
 • Time_2=09h32
 • Time_3=15h32
 • Time_4=19h32
 • Time_5=22h32
BOSS 95
 • Time_1=15h35
 • Time_2=19h35
 • Time_3=22h35
PHÓ BẢN MA ĐẠO

Thời gian và điều kiện tham gia

Thời gian
 • 20h30 Mỗi Ngày (Bắt Đầu Từ Ngày 26/6/2019)
Điều kiện
 • Nên tổ đội ít nhất 5-6 bạn Trấn Thiên để qua 5 Ải
Lợi Ích
 • Quà Boss rớt đa dạng

Chi Tiết Phó Bản

Vào 20h30 Hằng Ngày Cửa Địa Ngục Sẽ Mở. Sẽ Hiện Thông Báo

Untitled

Hãy đến tượng Ma Vũ Thần Kiếm để tiến vào Ma giới

Boss 1 : Đa Nhỉ Hãn

Người hạ gục Boss Tầng 1 Nhận Được

 • 5 Tiền Xu
 • 15 Lam Long Đơn Thô
 • 10 Trùng Sinh Đơn
 • 5 Rương Huyền Thoại Anh Hùng

Những Vật Phẩm Rơi Dưới Đất

 • Dị Dung Thạch
 • Chân Khí Hoàn

Hạ Gục Boss 1 Sẽ có lối đi qua tầng khác

Untitled

Boss 2 : Ngọc La Sát (Siêu Thần)

Người hạ gục Boss Tầng 2 Nhận Được

 • 5 Tiền Xu
 • 15 Lam Long Đơn Thô
 • 20 Trùng Sinh Đơn
 • 10 Rương Huyền Thoại Anh Hùng

Những Vật Phẩm Rơi Dưới Đất

 • Dị Dung Thạch
 • Chân Khí Hoàn

Boss 3: Ác Nhân Cốc (Trấn Thiên)

Người hạ gục Boss Tầng 3 Nhận Được

 • 10 Tiền Xu
 • 20 Lam Long Đơn Thô
 • 30 Trùng Sinh Đơn
 • 15 Rương Huyền Thoại Anh Hùng

Những Vật Phẩm Rơi Dưới Đất

 • Dị Dung Thạch
 • Chân Khí Hoàn

 

Boss 4: Khưu Ma Trí (Phong Vân)

Người hạ gục Boss Tầng 4 Nhận Được

 • 15 Tiền Xu
 • 30 Lam Long Đơn Thô
 • 40 Trùng Sinh Đơn
 • 20 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • 2 Huy Chương Thú Cưng
 • 2 Lệnh Bài Danh Vọng Thú Cưng

Những Vật Phẩm Rơi Dưới Đất

 • Dị Dung Thạch
 • Chân Khí Hoàn

Boss 5: Tâm Ma Tăng (Ác Ma)

Người hạ gục Boss Tầng 4 Nhận Được

 • 20 Tiền Xu
 • 50 Lam Long Đơn Thô
 • 50 Trùng Sinh Đơn
 • 20 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • 4 Huy Chương Thú Cưng
 • 4 Lệnh Bài Danh Vọng Thú Cưng

Những Vật Phẩm Rơi Dưới Đất

 • Dị Dung Thạch
 • Chân Khí Hoàn