Tin Tức

Nạp Thẻ Và Quà Mốc Nạp (25/05/2019)

 

CÁCH THỨC NẠP:

 • Thông qua Banking
 • Thông qua Thẻ Cào Điện Thoại
 • Thông qua MOMO
 • Nạp Đồng thì Nhắn tin với Fanpage của Kiếm Thế Ma Vũ để Checkxác nhận : Liên Hệ Ngay
 • Nếu trong thời gian nạp đồng có khẩn cấp thì hãy liên lạc qua SDT của ADMIN : 0704487300

 

Số Tài Khoản Ngân Hàng Và Số Tài Khoản MOMO để các bạn chuyển tiền vào:

 1. 1.Số Tài Khoản Ngân Hàng AriBank

 

59323766_838954283137478_6156950801248944128_n

 

Chủ Tài Khoản : LÊ MẠNH QUỲNH
Chi Nhánh: Aribank Thành Phố Đà Nẵng
STK Ngân hàng Aribank: 2000206448345
Ghi chú : Tên tài khoản game + Tên Nhân Vật + Tên SV ( S1 Hoặc S2)

 1. 1.Số Tài Khoản Ngân Hàng BIDV

BIDV

Chủ Tài Khoản : LÊ MẠNH QUỲNH
Chi Nhánh: BIDV Thành Phố Đà Nẵng
STK Ngân hàng Aribank: 56510000287110
Ghi chú : Tên tài khoản game + Tên Nhân Vật + Tên SV ( S1 Hoặc S2)

 

2. Số Tài Khoản MOMO

59323766_838954283137478_6156950801248944128_n

 

STK MOMO : 01204487300
Tên: Lê Mạnh Quỳnh
Ghi chú : Tên tài khoản game + Tên Nhân Vật + Tên SV ( S1 Hoặc S2)

 

3. Nạp Đồng Qua Hình Thức Thẻ Cào Vui Lòng Liên Hệ FanPage . Liên Hệ

Tỷ Lệ Nạp:

 

Tỷ Lệ Nạp
50K VND = 120 000 Đồng Thường
100K VND = 240 000 Đồng Thường
200K VND = 500 000 Đồng Thường
300K VND = 750 000 Đồng Thường
500K VND = 1 300 000 Đồng Thường
1Tr VND = 2 600 000 Đồng Thường
2Tr VND = 5 200 000 Đồng Thường
3Tr VND = 12 000 000 Đồng Thường

Quà Mốc Nạp Lần Đầu

Lưu ý

 • Nạp mốc lớn sẽ nhận luôn mốc nhỏ. Như bạn nạp 500K VND thì nhận Đồng Và Quà Nạp của mốc 50K,100K,200K,300K,500K
 • Đến Mốc 3Tr sẽ reset mốc nạp tích lũy

Quà Nạp Lần Đầu Trị Giá 50K HOẶC 100K

Mốc nạp Phần thưởng mốc nạp
50.000 VNĐ
 • 10 Rương Quà Hiệp Sỹ
 • Kích Hoạt Tính Năng Hộ Pháp
 • Kích Hoạt Tính Năng Tín Vật
 • Mở Thêm 3 Rương Thủ Khố
 • 50 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 50 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 1 Ngoại Trang Cấp 1 Nam/Nữ (2 Bộ)

100.000 VNĐ Kích Hoạt Tất Cả Các Chức Năng Sau :

 • Thú Cưng Theo Sau
 • Skill Thú Cưng
 • Skill Thú Cưỡi
 • Thần Khí
 • Hộ Pháp
 • Cố Vấn

 

 • 30 Rương Quà Hiệp Sỹ
 • 100 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 100 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 1 Bộ Ngoại Trang Cấp 2 Nam/Nữ

 

 • Mốc 200K VND
Mốc Nạp 200K VND
240 Đá Thần Sa – 240 Lam Long đơn – 240 Rương Bí Tịch Trấn Phái
240 Đá Huyền Thiết
240 Dị Dung Thạch
240 Đầu Ngựa
120 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
240 Căn Cốt Đơn
210 Trùng Sinh Đơn
210 Chân Khí Hoàn
210 Bát Mạch Đơn
80 Đá Tinh Vân 80 Thủ Cấp Mông Cổ 80 Mảnh Ghép Mặt Nạ
200 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
500 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
1 Bộ Ngoại Trang Cấp 3

 

 • Mốc 300K VND
Mốc Nạp 300K VND
500 Đá Thần Sa –  500 Lam Long đơn
500 Đá Huyền Thiết
500 Dị Dung Thạch
500 Đầu Ngựa
500 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
500 Căn Cốt Đơn
500 Trùng Sinh Đơn
500 Chân Khí Hoàn
500 Bát Mạch Đơn
Lệnh Bài Mở Rộng Rương Lv4
120 Đá Tinh Vân 120 Thủ Cấp Mông Cổ 120 Mảnh Ghép Mặt Nạ
200 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
500 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
1 Thượng Cổ VIP Bạch Long Tam Mao (3 Ngày)

Untitled

 • Mốc 500K VND
Mốc Nạp 500K VND
500 Đá Thần Sa – 500 Lam Long đơn
500 Đá Huyền Thiết
500 Dị Dung Thạch
500 Đầu Ngựa
500 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
500 Căn Cốt Đơn
500 Trùng Sinh Đơn
500 Chân Khí Hoàn
500 Bát Mạch Đơn
500 Đá Tinh Vân 500 Thủ Cấp Mông Cổ
500 Mảnh Ghép Mặt Nạ
200 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
400 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
1 Thần Thú Thượng Cổ (VIP) ( Vĩnh Viễn)

Untitled

 • Mốc 1 Triệu VND
Mốc Nạp 1 Triệu VND
2000 Đá Thần Sa – 2000 Lam Long đơn
2000 Đá Huyền Thiết
2000 Dị Dung Thạch
2000 Đầu Ngựa
2000Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
1500 Đá Tinh Vân 1500 Thủ Cấp Mông Cổ 1500 Mảnh Ghép Mặt Nạ
2000 Trùng Sinh Đơn
2000 Chân Khí Hoàn
2000 Bát Mạch Đơn
1 Phi Phong Phong Vân Vương Giả

Untitled

 

2000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
2000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn

 

 • Mốc 2 Triệu VND
Mốc Nạp 2 Triệu VND
7000 Đá Thần Sa – 20000 Lam Long đơn
7000 Đá Huyền Thiết
7000 Dị Dung Thạch
7000 Đầu Ngựa
7000 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
7000 Căn Cốt Đơn
7000 Trùng Sinh Đơn
7000 Chân Khí Hoàn
7000 Bát Mạch Đơn
1 Thần Thú Thiên Xích Tử Lôi (Truyền Thuyết)

 

Untitled

3000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
3000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
4000 Đá Tinh Vân 4000 Thủ Cấp Mông Cổ 4000 Mảnh Ghép Mặt Nạ

 

 • Mốc 3 Triệu VND
Mốc Nạp 3 Triệu VND
20000 Đá Thần Sa – 7000 Lam Long đơn
20000 Đá Huyền Thiết
20000 Dị Dung Thạch
20000 Đầu Ngựa
20000 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
20000 Căn Cốt Đơn
20000 Trùng Sinh Đơn
20000 Chân Khí Hoàn
20000 Bát Mạch Đơn
1 Thiên Ma Hoàng Kim Giáp (2 cái)

Untitled

 

20000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
20000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
20000 Đá Tinh Vân 20000 Thủ Cấp Mông Cổ 20000 Mảnh Ghép Mặt Nạ