Tin Tức

Phó Bản Ma Đạo – Nắm Bắt Vận Mệnh, Khai Phá Thiên Cơ

Thời gian và điều kiện tham gia

Thời gian
 • 20h30 Mỗi Ngày (Bắt Đầu Từ Ngày 26/6/2019)
Điều kiện
 • Nên tổ đội ít nhất 5-6 bạn Trấn Thiên để qua 5 Ải
Lợi Ích
 • Quà Boss rớt đa dạng

Chi Tiết Phó Bản

Vào 20h30 Hằng Ngày Cửa Địa Ngục Sẽ Mở. Sẽ Hiện Thông Báo

Untitled

Hãy đến tượng Ma Vũ Thần Kiếm để tiến vào Ma giới

Boss 1 : Đa Nhỉ Hãn

Người hạ gục Boss Tầng 1 Nhận Được

 • 5 Tiền Xu
 • 15 Lam Long Đơn Thô
 • 10 Trùng Sinh Đơn
 • 5 Rương Huyền Thoại Anh Hùng

Những Vật Phẩm Rơi Dưới Đất

 • Dị Dung Thạch
 • Chân Khí Hoàn

Hạ Gục Boss 1 Sẽ có lối đi qua tầng khác

Untitled

Boss 2 : Ngọc La Sát (Siêu Thần)

Người hạ gục Boss Tầng 2 Nhận Được

 • 5 Tiền Xu
 • 15 Lam Long Đơn Thô
 • 20 Trùng Sinh Đơn
 • 10 Rương Huyền Thoại Anh Hùng

Những Vật Phẩm Rơi Dưới Đất

 • Dị Dung Thạch
 • Chân Khí Hoàn

Boss 3: Ác Nhân Cốc (Trấn Thiên)

Người hạ gục Boss Tầng 3 Nhận Được

 • 10 Tiền Xu
 • 20 Lam Long Đơn Thô
 • 30 Trùng Sinh Đơn
 • 15 Rương Huyền Thoại Anh Hùng

Những Vật Phẩm Rơi Dưới Đất

 • Dị Dung Thạch
 • Chân Khí Hoàn

 

Boss 4: Khưu Ma Trí (Phong Vân)

Người hạ gục Boss Tầng 4 Nhận Được

 • 15 Tiền Xu
 • 30 Lam Long Đơn Thô
 • 40 Trùng Sinh Đơn
 • 20 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • 2 Huy Chương Thú Cưng
 • 2 Lệnh Bài Danh Vọng Thú Cưng

Những Vật Phẩm Rơi Dưới Đất

 • Dị Dung Thạch
 • Chân Khí Hoàn

Boss 5: Tâm Ma Tăng (Ác Ma)

Người hạ gục Boss Tầng 4 Nhận Được

 • 20 Tiền Xu
 • 50 Lam Long Đơn Thô
 • 50 Trùng Sinh Đơn
 • 20 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • 4 Huy Chương Thú Cưng
 • 4 Lệnh Bài Danh Vọng Thú Cưng

Những Vật Phẩm Rơi Dưới Đất

 • Dị Dung Thạch
 • Chân Khí Hoàn