Tin Tức

Quà Cho Người Chăm Chỉ Mỗi Tuần (25/05/2019)

Quà cho người chăm chỉ mỗi Tuần. bắt Đầu từ ngày 25/05/2019. Cứ cách 1 tuần hãy inbox Admin để nhận quà Chăm Chỉ
Để trở thành người chơi chăm chỉ hãy chơi game nhiệt tình. Đừng lo, Admin luôn tuần tra, giám sát trong game sẽ biết ai là Người Chơi Chăm Chỉ
Quà Chăm Chỉ Mỗi Tuần
  • 20 Vạn Đồng
  • 2000 Mảnh Ấn
  • 1000 Lam Long Đơn
  • 1000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
  • 1000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
  • 1000 Bát Mạch Đơn
  • 1000 Chân Khí hoàn
  • 1000 Trùng Sinh Đơn