Tin Tức

Tống Kim Long Trụ – Giành Tượng Đại Nguyên Soái

1.Thời gian và điều kiện tham gia

Thời gian
  • Sáng: 8h50 Báo Danh
  • Tối 20h50 Báo Danh
Điều kiện
  • Cấp 180
  • Phải ít nhất có 4 người, 2 bên Tống, 2 bên Kim. Không được dùng acc Clone. Nếu không sẽ bị out ra khi vào trận
Luật trong tống kim long trụ

– 20h50 Có Thông Báo Đại Chiến Tống Kim Bắt Đầu.Dùng Vô Hạn Truyền Tống Phù để đến điểm ghi danh, và vào chiến trường

tong kim

– 21h00 vào trận, đúng 10s sau Long Trụ Trung Lập Sẽ Xuất Hiện. Phe Kim Hay Phe Tống chiến được, sẽ đoạt được tượng Đại Nguyên Soái của phe đó

tong kim


tong kim

tong kim

 

  • Chiếm được tượng Đại Nguyên Soái, đứng dưới bảo vệ. Cách 40s Sẽ nhận được 1 Tống Kim Rương Hoàng Kim, 250 Đồng, 40 Điểm Tích Lũy

tong kim

 

Vật Phẩm Vật Phẩm Nhận Sau Khi Dùng
tong kim
  • 1 LB Uy Danh Giang Hồ
  • 10 Mảnh Ấn
  • 5 Lam Long Đơn
  • 5 Trùng Sinh Đơn

 

 

  • Bên kia có thể chiếm lại tượng Đại Nguyên Soái để giành tượng về phe mình, và bảo vệ để nhận quà

TONG KIM 1

TONG KIM 2