Tin Tức

[Train Cũng Có Quà] EVENT Tết Thiếu Nhi

Có 2 Hoạt Động nhỏ dành cho những bạn cắm máy Train. Cụ Thể là các map 115

Tết Thiếu Nhi

NPC Liên Quan : Người Làm Bánh (Tương Dương Phủ)

Untitled

Untitled

Mở Siro Ngũ Sắc Nhận Được (Ngẫu Nhiên Cao Nhất)
50 Tiền Du Long
5 Rương Bí Tịch 180
5 Rương Bí Tịch Trấn Phái

 

Mở Que Kem Cầu Vồng Nhận Được (Ngẫu Nhiên Cao Nhất)
100 Tiền Du Long
50 Rương Bí Tịch 180
50 Rương Bí Tịch Trấn Phái

 

Bé Bánh Bao